PolskiEnglish

 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA LEKKICH WIROPŁATÓW Drukuj

ImageImageImageImage 


 

Projekt badawczo-rozwojowy, którego liderem jest Kompol s.c., realizowany w konsorcjum z Politechniką Warszawską pt.:


"SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA LEKKICH WIROPŁATÓW".


Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków publicznych w ścieżce programowej In-Tech, w ramach programu INNOTECH. Jest to program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, stanowiący horyzontalne narzędzie wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu, ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii. Program jest skierowany do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Jednocześnie Program INNOTECH ma służyć pobudzeniu inwestowania przedsiębiorców w sferę B+R oraz wzmocnieniu współpracy pomiędzy nauką i przemysłem. Środki z budżetu nauki na dofinansowanie realizacji innowacyjnych projektów, wymagających zaangażowania obu stron, kierowane są do jednostek badawczo-rozwojowych lub uczelni wyższych oraz do przedsiębiorców mających zdolność do zastosowania uzyskanych wyników badań w gospodarce.

Celem ogólnym projektu jest opracowanie, w oparciu o własne doświadczenia przemysłowe oraz potencjał naukowy Politechniki Warszawskiej, przebadanie na ziemi i w powietrzu oraz wdrożenie do produkcji w ramach własnej działalności spadochronowego systemu ratowniczego do lekkich wiropłatów takich, jak: śmigłowce i wiatrakowce, który pozwoli zapewnić bezpieczeństwo tych konstrukcji na najwyższym technicznie możliwym poziomie.

Zapraszamy do oglądania informacji z przebiegu realizacji projektu w zakładce NEWSY.


 


start
newsy
motolotnie
SkyRanger
silniki
śmigła
kompozyty
o firmie
okazje nowe/używane
linki
- - - - - - -
kontakt
dojazd
szukaj
galeria
Polski feed RSS dla kompol.warszawa.pl

 
Joomla Design By Be Professional Networks gronowy widget